Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Hướng tới trở thành một trong những Công ty cung ứng nguồn nhân lực hàng đầu tại Việt Nam và Khu vực. Định hướng cho thế hệ trẻ khởi nghiệp vững vàng, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cho xã hội và hội nhập với Quốc tế.

SỨ MỆNH

Với sứ mệnh mang tới những công việc tốt, ổn đinh, mức thu nhập cao, góp phần cải thiện tình trạng thất nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người.

Đảm bảo Lợi ích của nguồn nhân lực – Lợi ích của đối tác – Lợi ích của Doanh nghiệp và Lợi ích xã hội.

Nâng cao tri thức và bồi dưỡng kỹ năng cho cộng đồng, đáp ứng nhu cầu nhân lực của đất nước và Quốc tế trong nên kinh tế toàn cầu hóa.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Liêm chính và uy tín với xã hội trong chất lượng nguồn nhân lực

Sáng tạo là kim chỉ nam trong mọi hoạt động

Đoàn kết: Là sự phát triển của thành công và là nền tảng cho sự phát triển vững mạnh.

Tâm huyết với công việc phát triển nguồn nhân lực.

DANH SÁCH BÌNH LUẬN

Bình luận

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến Giải đáp mọi thắc mắc

HOTLINE: 0975289950

Tư vấn và xuất khẩu lao động
Tư vấn và xuất khẩu lao động
Tư vấn XKLĐ Đài Loan
Tư vấn XKLĐ Đài Loan
Ms.Thảo
Ms.Thảo
Đăng ký ứng tuyển