Quy định của pháp luật về Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Quy định của pháp luật về Phiếu LLTP số 2

Theo quy định của Luật LLTP, Phiếu LLTP số 1 được cấp cho cá nhân (công dân Việt Nam, người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam) và cấp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Nội dung của Phiếu LLTP số 1 chỉ ghi những án tích chưa được xóa. Đối với người đã được xóa án tích thì nội dung Phiếu LLTP số 1 sẽ ghi là “không có án tích”.
Phiếu LLTP số 2 được cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và cấp cho cá nhân để người đó biết được nội dung về LLTP của mình. Nội dung của Phiếu LLTP số 2 ngoài việc ghi rõ các án tích chưa được xóa của cá nhân (nếu có) còn ghi cả các án tích đã được xóa.
Ví dụ: Một người đã từng bị kết án và đã được xóa án tích thì Phiếu LLTP số 1 cấp cho người đó sẽ ghi là “không có án tích”. Nếu người đó yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2 thì thông tin về án tích đã được xóa như tội danh, điều khoản luật áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, ngày tháng năm tuyên án, tình trạng thi hành án, thời điểm được xóa án tích sẽ được ghi đầy đủ trong Phiếu LLTP số 2.
Cũng chính bởi nội dung khác biệt của Phiếu LLTP số 2 so với Phiếu LLTP số 1 nên Luật LLTP quy định cá nhân không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu LLTP số 2. Đồng thời, Luật LLTP cũng quy định rõ mục đích cấp Phiếu LLTP số 2 cho cá nhân là để người đó biết được nội dung về LLTP của mình. Như vậy, khác với Phiếu LLTP số 1 (không bị giới hạn bởi mục đích cấp Phiếu), Phiếu LLTP số 2 được cấp cho cá nhân bị giới hạn bởi mục đích cấp. Mục đích cấp Phiếu LLTP số 2 cho cá nhân trong Luật LLTP chỉ nhằm cho cá nhân biết được cơ quan LLTP đang quản lý những thông tin LLTP nào của mình, không nhằm phục vụ các yêu cầu của cá nhân tham gia các quan hệ pháp lý trong đời sống xã hội.

Để đi xuất khẩu lao động Đài Loan, người lao động phải làm phiếu LLTP số 2 mới có thể đóng visa được. Xin mọi người hãy lưu ý khi muốn đi xuất khẩu lao động Đài Loan

Chúc các bạn thành công và may mắn!

Trích nguồn

DANH SÁCH BÌNH LUẬN

Bình luận

Bài viết liên quan

Hỗ trợ trực tuyến Giải đáp mọi thắc mắc

HOTLINE: 0975289950

Tư vấn và xuất khẩu lao động
Tư vấn và xuất khẩu lao động
Tư vấn XKLĐ Đài Loan
Tư vấn XKLĐ Đài Loan
Ms.Thảo
Ms.Thảo
Đăng ký ứng tuyển